Főoldal | E-mail

 

Lovag Kanizsa József író, költő, meseíró, kritikus
A Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya Díszpolgára

Író-olvasó találkozón többször fölteszik a kérdést, hol született, milyen családból származik, s volt-e valaki a családban, aki író, vagy költő lett volna, vagy milyen indíttatásnak köszönhető, hogy vers és prózaírással, meseírással foglalkozik? Nem könnyű a helyzetem. Odáig igen, hogy az ország egyik legszebb tájegységén, a Mura és Bázakerettye közötti hegyes, dombos, kis erecskék, patakkal, tavakkal szabdalt völgyes vidéken, Zajkon születtem 1942. augusztus 27-én, öt gyermekes olajbányász családban. A török uralom alatt Kanizsa-vár közelsége miatt Zajkon is sátoroztak török harcosok. S valaha e falu és Letenye közti erdőben és mély hasadékaiban tanyáztak a zsiványok, s tartották rettegésben a környéket. Szülőfalum körös-körül erdő veszi körül, s tizenkét völgy szabdalta szét a háromszáz méter fölötti dombokat. E csodálatos táj meghatározó volt életemre, a lelkiekben  gazdag mindig ábrándozó, a világot megváltó terveket hordozó érző szívemre. Szüleim egyszerű emberek voltak. Édesanyám tizenegy gyermekes családból származott, s ő maga is öt gyermeknek adott boldog életet. Háztartásbeli volt. Mindig mesélt, s hogy honnét szedte a meséket a mai napig sem tudom.

Bevezetett egy rejtélyes mesevilág szivárvány világába. E mesevilágot még színesítette a szomszédban élő kanász, - Fránci Gyuri bácsi- aki egész nap a sertéseket legeltette, s volt ideje kitalálni hihető és hihetetlen meséket, mesés történeteket. Édesapám is egyszerű olajbányász volt, akinek az öt gyermek eltartását kellett magára vállalni. A "feketearany" történetét hozta magával. Gyermekkoromban nem volt még villany a faluban, így volt lehetőségem estelente a csodálatos csillagos eget kémlelni, elmerengni, verseket vagy meséket kitalálni. Az évszakok szín diszharmonikus változásai szinte adták a témát, megihlettek s a kicsi agyam a szebbnél, szebb költői sorokat diktálta tollam hegyére. Sercegett a toll a szűz fehér papíron, mint télen a megfagyott havon a szánkó suhanása. A kis falusi könyvtárban mindenféle könyv előfordult: Petőfi Sándortól, Szabó Lőrinctől, József Attilától, Arany Jánostól s még Móricz Zsigmondtól, Jókai Mórtól, Krúdy Gyulától, Andersen mesék, Hetvenhét magyar népmese és sorolhatnám. E könyvtár minden könyvét elolvastam, s egyre jobban feltöltődtem, lelkileg más világba kerültem, új világok nyílhattak meg előttem. Tehát, szülői indíttatás anyai részről lehetett, s a táj varázsa, a könyvek lelki hatása olyan szférába vittek el, hogy az írás szépségével, tiszta szellemi erejével az emberre való hatására vezettek rá. A leírt szónak, szavaknak, mondatoknak egy életen át embert formáló jelentőségük volt van s lesz a jövőben is. Első írásaim a Zalai Hírlapban jelentek meg. Ez köszönhető az akkori tanáromnak, Piller Ernőnek, aki sajnos nincs közöttünk. Majd Budapestre kerülve a Postás Dolgozókban jelentek megírásaim és az Ifjúsági Magazinban Orsovai Emil jelentette meg verseim, később a Magyar Ifjúságban Köves István szerkesztette be a verseket. A Képes Újságban Gerencsér Jenő főszerkesztő javaslatára sorozatban jelentek meg verseim, meséim és javasolta, hogy tanuljak az ELTÉ-n pszihológiát, az sokat segít az emberismeretben. Két évet estin tanultam is. A már megszerzett tudással, még a plusztanulással, -6 év alatt- elvégeztem a József Attila Szabad Egyetem 'Ókortól-Napjainkig' szemesztereket, ahol Czine Mihály, Keresztúry Dezső mellett Hegedűs Géza is tanárom volt. A Somogy folyóiraton keresztül ismertem meg Fodor Andrást, aki nagyon sokat segített lelkileg. Soha nem javított bele a verseimbe. A versek, prózai írások állandó olvasásával az írás készség még jobban bővíthető, csiszolható. Az elismerés érdekében a publikálás, különböző irodalmi orgánumokban, rádióban, TV-ben való szereplés, megméretés a kiteljesedéshez vezethet, s vezetett. Mennyi kudarc, harc, meg nem értés, majd megértés, s az elismerést érző, értő, mindennapi terhe, súlya nyomasztott. Mindent -a kompromisszum tűrő határain belül- el kell viselni a cél, a megvalósítás érdekében. Újságok, folyóiratok, antológiák mellett a kötetek -eddig  40 könyv és megjelentetésre vár, nyomdában van 2014-ben a VARÁZSOS ARCU BUDAÖRS, és a NASZÁLYI PILLANOTOK című kötetek. A könyv megjelentetés mindig egy lépcsőfok, előbbre jutás az írói, költői pálya beteljesedéséhez. Újabb kihívások, körök, társaságok irodalmi életformáiba beilleszkedni, ott elfogadtatni költői magatartásom, műveim. Jelenleg a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkáraként 28 éve teszek az író, költő társakért, a szellemi fejlődésükért, a megjelentetési lehetőségek megalapozásáért és a Kőbányai Írók, Költők Egyesület megalakulásán fáradoztam, sikerrel itt "örökös tiszteletbeli elnök"-ként teszem a dolgom. Gyermekkori titkos vágyak beteljesülnek, hiszen olyan feladatot kaptam az Istentől, amivel élni kell, s nem visszaélni. Cselekedni kell, hogy mások is élvezhessék az Élet adta irodalmi értékek szépségét, tisztaságát, s hogy Hittel lehessen továbbadni e szikrányi, talentumi képességből, embernevelő, embert formáló költői, írói sorokat, s hogy e sorok mélyérzelmű, magas fokú hatásukkal elérjék céljukat. E rövid ötvenöt éves írói, költői életútban még a képzőművészek bemutatását, felkarolását is vállaltam. 1974-től szervezek s nyitok meg képzőművészeti kiállításokat. S ugyan így 1970-es évektől vállalom a fiatal tehetségek felkarolását, ma is több fiatal költő sajátítja el tőlem a költői mesterséget, a költészettant. Ez röviden életrajzom, életutam, ehhez nem kellenek rangok, csak a Hazáért dobogó szív kell, a Hit, s, hogy őszinte EMBER-ként élni, tenni, cselekedni ifjú író, költő "palántákért", e m b e r, s író, költő társaimért. S kell még a biztos családi háttér, amit egy szerető, megértő feleség, s jó, hálás családtagok tudnak biztosítani. Igaz az elismerés is tovább fokozza ezt a teljesítőképességet. Ehhez meg kell, hogy elismerjenek.

A  BP. TV-ben a NAP EMBERE voltam. Kitüntetéseim: Szocialista Kultúráért, Krúdy  bronz és ezüst Emlékérem, Krúdy-Emlékplakett, Zrinyi Miklós Diákköztársaság Érdemérem, Művészetbarátok Bronzemlékérem, Zajkért emlékérem, Körmendért emlékérem és 2002-től a Magyar Kultúra Lovagja. 2009 Kőbánya Díszpolgára. KLÁRIS Nívódíjak...Körmendért Szabad Sajtóért Oklevél, Aranytoll, 2012, Hódmezővásárhelyi Kárász József Irodalmi Kör Díszoklevél, 2013. Az Én mesém című nemzetközi meséskönyvben megjelent meséi többsége Oklevelet, vagy Különdíjat kapott. Több várossal, községgel tartom a jó kapcsolatot: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Körmend, Hódmezővásárhely, Csongrád, Kunszentmiklós, Kecskemét, Szeged, Algyő, Óföldeák, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta, Zajk. Szomszédos országokban, Szlovénia: Lendva, Göntérháza,. Szlovákia: Szécsénykovácsi, Ipolyság, Galánta...Budaörssel éppen 40 éve van kapcsolatom. Itt jelentek meg verseim a SZAVAKBÓL KATEDRÁLIST című Budaörsi Írók, Költők Antológiában. A városban számtalan kiállítás megnyitón működtem közre, vagy nyitottam meg kiállítást.
Legelső verses kötetem: Fény-híd alatt  címmel  1974-ben  jelent  meg.

Utóbbi köteteim:
Cinke hívogató című gyerekversek 2010-ben, 2011-ben, Napkerék, Tizenkét hónap versei, és 2012-ben Fénnyel jöttem címmel válogatott írások, fotók. 2012-ben Húsvéti kiscsibe, A fenyőfacsemete álma, Borókafenyő karácsonyfa kifestőim jelentek meg. 2013-ban A Hit ereje című verseim ajánlom figyelmükbe és A Mikulás szánja kifestő jelent meg 2013-om karácsonyra. 2014-ben megjelenik: VARÁZSOS EZERARCÚ BUDAÖRS és NASZÁLYI PILLANATOK című köteteim. Első írásaim 1958-ban a Zalai Hírlap jelentette meg. E napilap azóta is közli verseim, bemutatja     könyveim. Jelenleg is több lap, folyóirat, -Kláris, Magyar Jövő, Föveny, Körmendi Kulturális Műhely, stb. média közli verseim, írásaim. Több mint 250 antológiába jelentek meg versek, egyéb publicisztikai írások. Az Általános Iskola Írás munkafüzet és Anyanyelvi gyakorlófüzetben 1970-től megtalálhatók verseim, műveim. Eddig több mint 250 antológiában szerepelnek írásaim.

Több társaságnak, egyesületnek vagyok a tagja. A Krúdy Gyula Irodalmi Körnek 1986-tól vagyok a titkára. Kőbányán 2007-ben megalapítottam a Kőbányai Írók,  Költők Egyesületét, örökös tiszteletbeli elnöke vagyok. a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetség alelnöke, és a Kárpát-medencei Hírlevél szerkesztője volt 2006-ig. Az Írók Szakszervezet, alapító tagja Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaságnak és sorolhatnám  Életrajzom szerepel: KISLEXIKON-ban, WHO IS WHO 2004, 2010-es  nemzetközi lexikonban, a KI KICSODA ZALA Megyében és a Magyar Irodalmi Évkönyvben 1993-tól megjelenő számaiban.

Érdemes élni, tiszta forrásból értékes irodalmi művet letenni a piedesztál asztalára.
Őszinte, igaz zalai szívvel: Kanizsa József